MU KHÁT VỌNG | AlphaTest: 2/11 | Open Beta: 4/11
Exp: 300x - Drop: 20% › GHRS Theo TOP 1 - AUTO Reset Ingame
SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA


  • Sự kiện Truyền Nhân Goblin từ 16/11 đến 30/11
  • Sự kiện Top Auto Lục địa

Like page để theo dõi tin tức từ mới nhất từ BQT MU nhé anh em

Popup