MU KHÁT VỌNG | AlphaTest: 14/9 | Open Beta: 16/9
Exp: 300x - Drop: 20% › GHRS Theo TOP 1 - AUTO Reset IngameSỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA


  • Sự kiện Truyền Nhân Goblin từ 16/09 đến 23/09
  • Sự kiện Top Auto Lục địa

Like page để theo dõi tin tức từ mới nhất từ BQT MU nhé anh em

Popup